čtvrtek 30. července 2015

Amazing Uses For Coconut Oil (Beauty) // Způsoby Využití Kokosového Oleje (Krása)
I bought this jar of oil a few months ago, because I've heard about the beneficts of coconut oil. I use some of these things, but I found some new, that I will definitely use! Hope you will too :)
//
Koupila jsem si tuto sklenici kokosového oleje před pár měsíci, protože jsem slyšela o jeho výhodách. Používám některé z těchto věcí, ale našla jsem i nové, které budu určitě používat! Doufám, že i vy :)
pátek 24. července 2015

Party snacks// Občerstvení na party


So on 21st July I had birthday, yeaa. I'm 17, still young tho. I celebrated it with my family on Saturday. I wanted to do something quick and easy and of course delicious! So I checked Pinterest for some ideas, and of course I found something:) I made pizza pinwheels and an appetizer. Everybody liked it! So yummy, You can try these snacks if you don't have any ideas for your party snacks.
//
21. července jsem měla narozeniny. Je mi 17 let, pořád mládá:D. Slavila jsem je s mojí rodinou v sobotu. Chtěla jsem něco rychlého a jednoduchého a samozdřejmně dobrého! Tak jsem prozkoumala Pinterest pro nějaké nápady a samozdřejmně jsem něco našla :) Udělala jsem pizzové šneky a aperitiv. Každému to chutnalo! Bylo to lahodné, Můžete zkusit tyto občerstvení, pokud nemáte žádné nápady pro vaše jídlo na party. 

pátek 17. července 2015

The Easiest Way to Microwave Corn on The Cob // Nejjednodušší Způsob Jak Uvařit Kukuřičný Klas v Mikrovlnce
Everytime when I wanted a corn on the cob I put it in boiled water and took me ages to get the corn done. Then I found this hack, that takes you 4 minutes for your fabulous corn on the cob.

Pokaždé když jsem chtěla kukuřici, dala jsem jí do vroucí vody a trvalo mi věky než kukuřice byla hotová. Pak jsem našla tenhle 'hack', který zabere 4 minuty pro nádhernou kukuřici.